Vaandel Intendance

In deze zaal ziet u de vaandels van de twee stam-regimenten (Intendance en AAT), gelijk om de hoek rechts ziet u het vaandel van de Intendance en daar tegenover die van de Aan- en Afvoertroepen (let op de verschillen).

Het vaandel van de Intendance is in bruikleen gegeven en op de wand ziet u een gekalligrafeerde afbeelding van het Koninklijk Besluit van 12 februari 1980. Hierbij werd door Koningin Juliana aan het Regiment Intendancetroepen een vaandel toegekend. Het vaandel is door Koningin Beatrix, als eerste officiële militaire daad, uitgereikt.

Het vaandel bestaat uit een doek van oranje zijde waarin aan de voorzijde het monogram van de heersende vorst(in) is geborduurd alsmede de naam van het onderdeel:

Regiment Intendancetroepen

Het monogram met de gekroonde J is aangebracht omdat het vaandel door Koningin Juliana werd toegekend.

Het vaandel is aldus een symbool van verbondenheid met het Koninklijk Huis. Daarnaast is het vaandel een herinnering aan de eervolle daden door de intendance-troepen sinds de oprichting in 1905 verricht.

Refererend aan de toespraak die gehouden is op 14 oktober 1980, na het uitreiken van het Vaandel aan het Regiment Intendancetroepen door H.M. Koningin Beatrix, heeft één ding duidelijk gemaakt toen H.M. zei:

Groter dan vroeger is tegenwoordig Uw mobiliteit en groter ook het werkterrein dan U bent toebedeeld. Het grondgebied dat U bestrijkt is wijd verbreid, omdat intendance-personeel wordt geplaatst bij vrijwel alle onderdelen, waar deze ook zijn gelegerd.”

Het Regiment houdt het personeel tezamen. Het Regimentsvaandel is daarom het symbool van verbondenheid en geeft aansporing ook in de toekomst de taak van het Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen op dezelfde goede wijze voort te zetten.

Het vaandel neemt een centrale plaats in bij het Regiment. Het wordt bewaard op de kamer van de Regimentscommandant en bij bepaalde plechtigheden meegevoerd. Het vaandel wordt dan gedragen door een bijzondere functionaris van het regiment.

De Regimentsadjudant functioneert als vaandeldrager, hij wordt vergezeld door een gewapende vaandelwacht, het geheel staat onder bevel van een officier, de Commandant Vaandelwacht, meestal de Regiments-Jongste.

Wanneer het vaandel buiten wordt gevoerd ontvangt het, het hoogste militaire eerbewijs, nl.

“de eregroet”

Alle militairen van het regiment worden op het vaandel beëdigd en bij commando-overdrachten draagt de vertrekkende regimentscommandant het vaandel daad-werkelijk over aan de nieuwe regimentscommandant. Aan de achterzijde vertoont  het vaandel het  Koninklijk Wapen (zonder mantel).

Naast de vaandelkast ziet U een met de hand vervaardigd beeld van de vaandeldrager, vervaardigd door de adjudant-onderofficier b.d. H. Parson die vele jaren als vaandel- drager optrad.

In die tijd kende men de functie van Regimentsadjudant nog niet en werd de oudste adjudant van het opleidingscentrum Intendance aangewezen als vaandeldrager. Op 8 april 1993 werd de adjudant J.P.M.G. van de Gender, de eerste regimentsadjudant van het Regiment Intendance Troepen.                              

De zuil midden in de zaal laat u zien dat 1828 wordt beschouwd als de oprichting van het dienstvak der Intendance. Het duurt echter tot 1905 voor er soldaten en onderofficieren, die betrokken waren bij legerverzorging, werden ondergebracht in een zelfstandig korps dat later zou vormen het…….Regiment Intendancetroepen.

Tevens ziet u een origineel kraagembleem voor de intendance ingesteld en gedragen in 1905. Het bestaat uit twee gekruiste korenaren in geel hemelsgaren, geborduurd op donker blauwe uniformstof.

De korenaren vormen nog steeds een deel van het huidige embleem van het Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen en stellen symbolisch het graan voor, dat als primaire levensbehoefte nodig was voor mens en dier.

Door het ontstaan van het Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen, zijn de korenaren nu gecombineerd met het oude embleem van de Aan en Afvoertroepen.

Op de zijkant van de zuil zijn een aantal officieren uit het begin van de 18e eeuw afgebeeld, Agenten van Oorlog, officieren belast met het organiseren van de leger-verzorging werden in 1828 door Koning Willem I “INTENDANTEN” genoemd.

De foto toont de uitreiking van het vaandel door Koningin Beatrix op 14 oktober 1980. Dat was haar eerste officiële daad binnen de krijgsmacht als koningin.

In de fotocollage zijn alle regimentscommandanten en -adjudanten van het regiment Intendancetroepen zichtbaar.