Fiets

In het midden ziet u een groep militairen rondom de dienstfiets met een kapitein der artillerie in zijn grijze uitgaanstenue. Hij draagt het onderscheidingsteken van de Intendant, waarvoor in 1873 een 3-jarige cursus op de Hogere Krijgsschool werd ingesteld.

Als artillerist draagt hij laarzen met sporen, verder een lederen draagriemstel specifiek ontworpen voor de wandelsabel model 1912. Zijn hoofddeksel, de hoge pet werd kepi genoemd.                                        

Ook ziet u een eerste luitenant van de intendancetroepen, zoals hij dienst deed op een aanvullings- of verdeelplaats te velde. Te velde draagt hij dan geen wandsabel doch de klewang, bovendien draagt hij een pistool en een kaartentas.

Let op de beenwindsels van het Engelse leger en daarom ook wel putees (poeties) genoemd. Als hoofddeksel de veldmuts, voor officieren met een gouden bies.

De laatste en derde pop laat  een korporaal zien van Regiment Intendance. Hij draagt het  veldtenue “Proefmodel”, dat per Koninklijk Besluit van 12 april 1940 zou worden ingevoerd.

Nog binnen een maand hierna, op 10 mei 1940, vielen de Duitsers Nederland binnen en van een algehele invoering van het nieuwe model uniform was geen sprake. Er zijn slechts enkele proefmodellen gemaakt en de korpsverzameling Intendance is zo gelukkig over een proefuniform te kunnen beschikken.

Het was en is erg moeilijk om aan vooroorlogs materieel te komen, immers tijdens de bezetting van Nederland hebben de Duitsers alle militaire goederen in beslag genomen!