Knopen

Het dienstvak van de Intendance was belast met de aanmaak en bevoorrading van alle attributen die deel uitmaakten van de diverse uniformen die door de Koninklijke landmacht werden uitgerust.

Dankzij deze schenking is de Historische Collectie Bevoorradings & Transporttroepen in het bezit gekomen van deze unieke en zeer kostbare knopenverzameling. Deze geeft een overzicht van de gebruikte knopen van 1806 tot heden, U ziet een collectie knopen van diverse wapens en dienstvakken, maar ook van de diverse krijgsmachtdelen