OCINT

In deze zaal wordt aandacht besteed aan de wat jongere geschiedenis van het Regiment Intendance, AAT en Bevoorradings- & Transporttroepen. In deze ruimte ziet u verschillende soorten uniformen en uitrusting en wordt er aandacht besteed aan de Gravendienst, de Troepenmacht in Suriname en de bevoorrading van munitie (klasse V), de kleer- en schoenmaker en diverse ceremoniële tenuen en modelonderscheidingen.

Gelijk rechts ziet u schildjes van de diverse opleidingscompagnieën, mascottes ed. van het voormalige Opleidings Centrum Intendance (OCInt) te Bussum op de Kolonel Palmkazerne. De Kolonel Palmkazerne is een begrip binnen de logistiek. Alle militairen en burgers die een logistieke functie uitoefenen hebben hier hun eerste opleiding gehad. Dat geldt voor alle officieren, onderofficieren en manschappen, koks/hofmeesters, menagemeesters, beheerders, foeriers enz.