Mauritswand

Nadat zijn vader, Willem van Oranje, in 1584 werd vermoord, is Prins Maurits in 1588 aangesteld tot Kapitein-generaal van het Staatse leger dat in een moeizame strijd voor onze onafhankelijkheid was verwikkeld. Prins Maurits besefte terdege dat een succesvolle strijd zeer afhankelijk was van de verzorging van de militair. Hij stelde daarom zijn bekwame leermeester, Simon Stevin aan tot generaal kwartiermeester die het oppertoezicht kreeg over de regiments kwartiermeesters. Onder hun toezicht ontvingen de soldaten nu regelmatig hun soldij evenals een dagelijks portie brood. Prins Maurits (en zijn halfbroer Frederik Hendrik) hebben hiermee de basis gelegd voor een uiteindelijk met succes bekroonde strijd tegen de Spaanse overheersing.