TRIS

Tot de onafhankelijkheid van deze voormalige kolonie in 1975 was daar een bataljon van de Koninklijke Landmacht, Oranje Gelderland, gestationeerd, bestaande uit beroepspersoneel en vrijwilligers uit de dienstplichtigen, evenals een aantal Staf- en Logistieke officieren.

Een tropen-avondbaadje, daar gedragen door de kapitein-adjudant van de gouverneur, toont dat in Suriname niet alleen velddienst werd gehouden. Let ook op de auto-standaard van de laatste gouverneur.

Rechts naast de vitrine van de TRIS ziet u het klasse-II pakket, kleding en uitrusting uit de periode 1948-1958.De Nederlandse fabrikanten waren toen, na de geleden oorlogsschade, weer in staat zelf kleding en uitrusting te produceren, wat ook nodig was omdat de surplusgoederen uit de geallieerde-oorlogsvoorraad inmiddels opraakten. De in Nederland vervaardigde goederen zijn herkenbaar aan de stempels DKG (Dienst Kwartiermeester Generaal).