Wasbaas/Marketentster

Uit ca. 1898 zien we nu een korporaal wasbaas. Hij waste het ondergoed (zgn. lijfgoederen) van de soldaten en werd hierbij geholpen door zijn echtgenote, de compagnies – wasvrouw.

Links de vrouw van de korporaal wasbaas optredend als marketentster van de Militaire Kantinedienst. Marketentsters waren officieel niet geüniformeerd doch pasten hun kleding aan bij het regiment waar zij bij werkten, in dit geval van het Regiment Jagers. Het jenevervaatje is origineel. Meestal waren dat kordate vrouwen waarmee niet te spotten viel. Soms kregen zij van de regimentscommandant het recht om de troepen tijdens veldoefeningen te volgen. Zij voerden, in een vaatje op de heup, vijf liter jenever mee en in de rustpauze konden de soldaten en kaderleden bij haar een borrel kopen.

Een oud soldaatliedje uit die tijd luidde:

“Napoleon, die slechte vent

Die gaf een gulden traktement

Maar Willem I, die goeie man

Die maakte er rap drie stuivers van”.