UNIFIL

Na de 2e wereldoorlog heeft Nederland veelvuldig deelgenomen aan troepen-uitzendingen om bijdragen te leveren aan de VN of EU voor de instandhouding van de wereldvrede. Wij spraken al over het Nederlands Detachement Verenigde Naties in Korea (1950-1955) waar Peace-enforcement plaats vond, het afdwingen van vrede door gewapend optreden.

Naar Zuid-Libanon werd in 1978 een bataljon infanterie gezonden tot instandhouding van de vrede (Peace-keeping) tussen Israƫl en haar buurlanden.

De UNIFIL-vredesmissie is onderscheiden met de Waltherer vredesprijs en ook hebben alle militairen die deelgenomen hebben aan deze vredesmissie het recht om het draaginsigne behorende aan de Nobelprijs voor de Vrede te dragen.

Wij tonen u een Nederlandse kapitein, gekleed in zomer-VN-uniform (van Franse oorsprong) die bij het bataljon de functie van officier-logistiek (C-Bevopel) vervulde.

De Commandopost van het hoofdkwartier van UNIFIL was in Naqoura gevestigd, zoals de VN missie in Libanon werd genoemd.