MILVA

In de expositie is ook ruimte ingericht voor de vrouwelijke militair in de Landmacht. De dames van de Militaire Vrouwen Afdeling  “MILVA” voorheen Vrouwen Hulp Korps “VHK” geheten, houden hier een oogje in het zeil.

Door de integratie van de vrouwen in het gehele leger in 1983 verdween de MILVA, waarvan ingedeeld voedingsdeskundigen en diëtisten bij de intendance werden.

Sinds 25 april 1944 zijn er bij de Defensie vrouwen in de organisatie. De eerst geregistreerde vrouwelijke militair was Mw. Smit-Dyserink, zij was tevens de eerste commandant van het Vrouwen Hulp Korps (VHK). In de loop van 1944 werd het VHK vertrouwd gemaakt met alle aspecten van een daadwerkelijk optreden aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Op diverse locaties in Engeland werd het VHK geschoold in alle aspecten van de komende hulpverlening in bevrijd Nederland. Op 14 november 1944 zette het eerste contingent VHK-sters voet op Belgische bodem.

In 1952 ging de VHK over naar het Korps Militaire Vrouwen Afdeling (MILVA). Vrouwelijke militairen zijn ook uitgezonden geweest naar Korea, Japan, Nederlands Nieuw-Guinea en het vm. Nederlands-Indië.

In de beginjaren van de MILVA werden de vrouwelijke militairen ingezet bij de Militaire Administratie, de Geneeskundige Dienst en de Verbindingsdienst werden ze niet ingezet in gevechtsfuncties. Zij werden geplaatst op staven in binnen- en buitenland en in functies zoals juristen, maatschappelijk werkers, analisten, apothekers -assistenten, verpleegkundigen, ziekenverzorgers, administratieve krachten, voedings-adviseuses/-specialisten etc.

In 1971 werd opdracht gegeven om de vrouwenkorpsen op te heffen en te integreren in de diverse Krijgsmachtdelen. De vrouwelijke militairen werden ingedeeld bij andere wapens en dienstvakken, waarbij alle wapens en dienstvakken openstonden. In 1978 worden alle opleidingsinstituten opengesteld voor vrouwelijke militairen en zijn zij volledig geïntegreerd binnen de krijgsmacht. In 1980 wordt het opleidingscentrum MILVA gesloten en op 1 januari 1982 valt definitief het doek voor de MILVA.