Tenten

Tegenover de vitrines van de VHK/MILVA ziet u maquettes van de diverse legerings-materialen welke in de bevoorradingslijn zaten van de Intendance, zoals tenten, kachels, latrine enz.

U ziet enkele soorten kachels die werden gebruikt in de diverse soorten tenten. Het geheel geeft een beetje de indruk van de Legerkorpsset, een soort uitleendepot aan troepen die naast hun eigen uitrusting recht hadden om tijdelijk dergelijke artikelen, waaronder ook kachels te beschikken. (klasse IV). Dit gebeurde bijvoorbeeld bij acties, oefeningen etc.

In oorlogstijd en tijdens oefeningen wordt echter veelal gebruikt gemaakt van gebouwen, boerderijen e.d.

De kleine modellen geven een indruk van een latrine, een commandoposttent een groepstent en een tent Algemene Dienst (AD).