UNPROFOR

Eén van de laatste vredesmissies onder toezicht van de VN was de missie United Nations Protection Force (UNPROFOR) in voormalig Joegoslavië. Nederland nam achtereenvolgens met drie infanteriebataljons deel (Dutchbat I, II en III) welke bataljons logistiek ondersteund werden door een zgn. Support Command.

In de UNPROFOR hoek laten we d.m.v. een kaart het gebied zien waar onze intendance en AAT mensen opereerden. U ziet o.a. kleding en uitrusting zoals de aldaar gebruikte keflar helm, voorschriften en boeken die herinneren aan deze periode.

Let ook op de oorkonden behorende bij de medailles die na afloop aan de deelnemers werden uitgereikt. Op 20 december 1995 ging UNPROFOR (VN) over in IFOR (NAVO).

Verder ziet u nog diverse zaken betreffende de huidige missie in Bosnië-Herzegovina, EUFOR, Afghanistan en Mali.

Voordat u de zaal weer verlaat ziet u nog een tafel met diverse gebruikte scherf- en kogelwerende vesten die in de loop der jaren gebruikt zijn tijdens de diverse vredes-missies. Probeert u gerust eens het scherfvest aan te trekken en een helm op te zetten, dan merkt u hoe zwaar dit is, zeker als dit dan gedragen moet worden bij temperaturen van ruim boven de 40 graden in uitzendgebieden.