Servies

In deze zaal kunt u van alles bezichtigen wat te maken heeft met de bevoorrading en  bereiding van levensmiddelen. Als u de zaal betreedt ziet u links in de vitrine het geheel complete serviesgoed met leeuwvignet welke tot eind 1990 gebruikt werd in de Officiers- en Onderofficiers eetzalen. Let op het verschil in de twee serviezen. Voor de officiersmess was het van ivoorkleur met blauwe rand en voor de onder-officiersmess wit, zonder rand. Tijdens de, meestal, besloten maaltijden werden de Officieren en Onderofficieren bediend aan tafel door hofmeesters. Het in de vijftiger jaren ingevoerde servies was van kostbaar porselein en werd vervaardigd bij de Sphinx (fa. Regout) te Maastricht. Met de bezuinigingsoperatie “Chirurg” (1967) verdween dit servies uit de organisatie.