Emblemen

Links naast de tamboers ziet u een wand met emblemen en vaardigheidsinsignes die ook door de intendance werden bevoorraad.                          

Heel wat vaardigheidsinsignes worden ook door militairen van het huidige Regiment gedragen, nadat zij aan de zware eisen die hiervoor worden gesteld, hebben voldaan.

U ziet een complete serie baret- en schouderemblemen evenals de van 1946 tot 1963 gedragen schouderlinten die de regimenten en korpsen aanduidden en door de soldaten “straatnamen” werden genoemd.

In een paar vitrines worden alle rangen en standen van de Koninklijke Landmacht getoond, van Soldaat tot Generaal.