Motordienst

Door de onrustige situatie rondom ons met betrekking tot de invallen van Duitsers, werd het leger in augustus en september gemobiliseerd. Er ontstond een mobilisabel Auto Regiment met zes Autobataljons waarvan er vier waren voor de bestaande legerkorpsen en twee overige voor de commandant Veldleger.

Na de capitulatie in mei 1940 hield het Depot en Korps Motordienst op te bestaan, terwijl de eigenlijke opheffing eerst plaatsvond op 5 april 1946 bij de oprichting van 4 AAT-bataljons. Het eerste bataljon daarvan zou de traditie van het voormalig Korps Motordienst voort zetten.

Later werd besloten dat het Regiment Aan-en Afvoertroepen in zijn totaal de traditie zou voortzetten. Via de naamwisseling van ‘Depotafdeling van den Autotreindienst’ (1915), ‘Depotafdeling van den Motordienst’ (1916) en de ‘Schoolcompagnie van den Motordienst’ (1921) werd op 1 januari 1936 het ‘Korps Motordienst’ opgericht. De oprichting van de ‘Depotafdeling voor den Autotreindienst’ op 12 juli 1915 wordt gezien als de het moment waarop de traditie van het Regiment Aan- en Afvoertroepen begint. Ondertussen had de Motordienst van 19 december 1934 tot 16 februari 1935 met een detachement van dertien wagens de Nederlandse mariniers in het Saarland ondersteund. De mariniers waren daar om toe te zien op het rechtmatig verlopen van de volksstemming over de hereniging van het Saarland met Duitsland. Dit was ook de eerste uitzending van Nederlandse militairen.

Ondanks het feit dat Nederland een neutraal land was, werd er vanaf het jaar 1936 toch een aanvang gemaakt met de opleiding van een groot aantal chauffeurs, voor het geval dat..

Met de (voor-)mobilisatie in 1939 voor de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) werd de naam ‘Korps Motordienst’ omgevormd in het ‘Depot van den Motordienst’. Tijdens de mobilisatie en de eerste meidagen van 1940 waren vier van de zes Autobataljons van de Motordienst ingedeeld bij de vier Nederlandse legerkorpsen. Zij vervoerden voor de legerkorpsen water, voedsel, munitie en andere goederen. Het overgebleven vijfde en zesde Autobataljon waren in reserve bij de ‘Commandant Veldleger’ en waren bestemd voor het ophalen van de gewonden en overledenen.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog hielpen Nederlandse compagnieën, onder de naam van het ‘Korps Motortransport Nederland’ (MTN), de geallieerden met de aanvoer van grote hoeveelheden goederen en munitie. Het Korps Motordienst werd in 1946 formeel opgeheven, ondertussen werd het in 1944 opgerichte Korps Motor-transport Nederland gewijzigd in het Korps Aan- en Afvoertroepen. In 1947 wijzigde dit ten slotte in het Regiment Aan- en Afvoertroepen.

In de diverse vitrines ziet u unieke emblemen en onderdeel tekens van eenheden van het Korps Motordiensten en de AAT.