Territoriaal

We vervolgen onze route door het museum waar achtereenvolgens aandacht besteed wordt aan de Territoriale Intendancebataljons die o.a. magazijnen inrichtten in West-, Oost- en Zuid-Nederland. U ziet gereedschap uit die magazijnen zoals een draagbare naaimachine om zakken te stikken. Oude weegapparatuur en gereedschaps-uitrustingen waarvan de naaispaan een belangrijk stuk gereedschap was voor de uitrusting-hersteller. De kleermaker en schoenmaker, zowel dienstplichtigen als beroepsmilitairen krijgen ook de aandacht. Deze intendance-specialisten waren niet alleen in de werkplaatsen bezig, ook te velde verrichten zij dit werk.