Vaandel AAT

Het linkerdeel van deze expositiezaal is geheel ingericht voor het stam-regiment van de Aan- en Afvoertroepen. Ook hier treft u foto’s aan van alle Regimentscommandanten en -adjudanten aan. Op 18 november 1975 werd door Prins Bernhard, namens Koningin Juliana een vaandel van de AAT uitgereikt. Dit was een bijzondere gebeurtenis, omdat het nog nooit voorgekomen was dat een logistieke eenheid een vaandel werd toegewezen. Bovendien kreeg het regiment op 20 april 1979 een vaandelopschrift toegekend. Op de cravate die aan het vaandel werd gehecht, staan de namen ‘Java en Sumatra 1946-1949’, de eilanden waar AAT-ers in de genoemde periode onder gevaarlijke omstandigheden en ten koste van vele tientallen gesneuvelde militairen hun vervoerstaken hebben vervuld.

De kraagspiegels en baretemblemen van de AAT bestonden uit een gevleugeld wiel met zeven wielmoeren op een Nassau blauwe ondergrond, spottend vaak de ‘platgereden kip’ genoemd.