UNTAC/MFO

Ook zijn militairen aanwezig geweest in Cambodja (UNTAC). In de hoek hiervan een opstelling en vervolgens wordt aandacht besteed aan een vergeten vredesmissie, nl. die van de Multinational Force and Observers (MFO) in de Sinaï woestijn tussen Israël en Egypte. Dit was geen VN- of NAVO-missie, maar was voortgekomen uit het Camp David-akkoord. U ziet een vrouwelijke sergeant zoals deze bij de MFO in de Sinaï dienst deed. In 1995 stopte de Nederlandse deelname aan deze operatie die overigens NIET tot de VN behoorde, zie dan ook de steenrode baret die door de deelnemers werd gedragen. Tot op de dag van vandaag is deze vredesmissie nog steeds actief aanwezig.