CADI

Tegenover de MVK ziet u een wand met diverse rantsoenen en alles wat de CADI (Cantine Dienst) te bieden had, zowel op de kazerne als te velde. De CADI richtte op de kazerne kantines in waar de militairen een kop koffie of thee en een koek konden kopen, dan wel een glaasje bier of frisdrank in de avonduren. Ook werden in de kantines schrijfmaterialen en andere artikelen voor het welzijn van de militairen verkocht. Bovendien verzorgde de CADI een cantine­dienst te velde met mobiele kantinewagens. Commandant en militair personeel van de CADI behoorde tot de intendance, wat met de cantine­dienst te velde nog steeds het geval is.

De kazerne-CADI is thans gecentraliseerd en in elke kazerne ondergebracht in een PARESTO-groep, hoewel het begrip CADI bij de militairen wel altijd z’n betekenis zal blijven behouden.

Naast de CADI ziet u de bevoorradingsaspecten zoals het goederenpakket van de Koninklijke Landmacht en ziet u de geconserveerde levensmiddelen zoals de inhoud van een individueel gevechtsrantsoen, evenals blikken met groepsrantsoenen.

Het goederenpakket is in 5 klassen ingedeeld. De levensmiddelen vallen onder de klasse-1 goederen.