AVPL

Midden in de zaal staat een blok dat ons meeneemt naar de periode van de twee parate Intendance Aanvullingsplaatsbataljons(102 Avplbaten 103 Avplbat) uit de tijd van het Eerste Nederlandse Legerkorps dat meer dan 40 jaar deel nam aan het NAVO-schild tegen mogelijke agressie uit het oosten.

De compagnie├źn van de intendancebataljons zijn zichtbaar in de vorm van schildjes en tegels, foto’s en onderdeelemblemen.

Nadat de “Muur” in 1989 viel en dientengevolge de KL werd afgeslankt zijn al deze eenheden opgeheven dan wel in andere eenheden opgegaan. Van het onderdeel dat opgeheven wordt gaat het “waarderingsregister” (een boek waarin alle prestaties van het onderdeel staan) naar de Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen waar het wordt bewaard in de bibliotheek.

De bovengenoemde parate Intendancebataljons zijn midden 90er jaren opgeheven en ondergebracht in Stafstaf compagnie 100 en 200 Bevoorradings- & Transportbataljon (B&Tbat). De oude bataljons waren functioneel georganiseerd naar de functie-gebieden; “bevoorradings-en vervoersdienst.”

De nieuwe bataljons, 100 en 200 Bevoorradings- & Transport zijn procesmatig georganiseerd en gericht op; “goederenstroombeheersing”. Aldus ontstonden twee gelijksoortige multidisciplinaire bataljons.

Tijdens de overgang van 102 en 103 Aanvullingsplaatsbataljon naar 100 en 200 Bevoorradings- & Transportbataljon is de kleur nog steeds karmozijnrood.

Sinds 20 oktober 2000 start de historie hiervan die tot op heden nog levend is.

Tot 2012 wordt de kleur geel als ondergrond voor het baretembleem en kraagspiegels, gedragen door alle logistieke eenheden, dus zowel door de B&T, de TD, de MA en de GNK. Daarna krijgen de logistieke eenheden hun oorspronkelijke kleuren terug. Voor het Regiment B&T is dat Nassau-blauw en karmozijn-rood, dat refereert aan de voormalige AAT (blauw) en de Intendance (karmozijn) waaruit het huidige Regiment B&T is gevormd. Dit is te zien op het huidige enkelkleurig uniform van de Regiments-adjudant.

Ook de vaandelwisseling op 7 maart 2001 is op de diverse foto’s zichtbaar gemaakt. Zie ook het eerste geslagen embleem van het Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen in de vitrinekast.